Musikkutvalg

Dirigenten                       

En representant fra styret                      

Edgar Johansen, bass

Rune Lindberg, bass                                      

Per Wiggo Olsen, tenor                        

Tor Arne Sannes, tenor                                

Trine Nordhelle. alt                                                                                                 

Astrid Heie Nilsen, alt                                     

Christin Skaare, sopran                               

Siw Amina Beck, sopran                           

Finans-gruppa

Anne Sofie Andersen                     

Ingrid Dahl                       

Christin Skaare

                    

Arrangements/festkomite:                                                                                              

Christin Skaare                                       

Mona Nesvang                                                       

Kristin Andresen                         

Unni Nustad                                  

Vigdis Lindberg                            

Rune Lindberg

Siw Amina Beck

Linda Liseter

                                         

Uniformskomite 

Tor Erichsen                    

Rolf torgersen    

Jorunn Flodin

Linda Shei Liseth                  

Noteansvarlig:

Karianne Larsson

Eva Fredheim                                              

Revisorer:

Mona Nesvang

Anne Kristine Amlie         

Valgkomite:                           

Per Wiggo Olsen  

Tor Erichsen  

Mona Nesvang