Musikkutvalg

Dirigenten                       

En representant fra styret  - Eva Søstrand                    

Rune Lindberg, bass                                      

Per Wiggo Olsen, tenor                        

Tor Arne Sannes, tenor                                

Trine Nordhelle. alt                                                                                                 

Mona Nesvang

Wenche Magnussen                     

Finans-gruppa

Anne Sofie Andersen                     

Ingrid Dahl                       

 

                    

Arrangements/festkomite:                                                                                              

                                 

Mona Nesvang                                                       

Kristin Andresen                                                   

Vigdis Lindberg                            

Rune Lindberg

Linda Liseter

                                         

Uniformskomite 

Tor Erichsen                    

Rolf torgersen    

Jorunn Flodin

Linda Shei Liseth                  

Noteansvarlig:

Karianne Larsson

Eva Fredheim                                              

Revisorer:

Mona Nesvang

Anne Kristine Amlie         

Valgkomite:                           

Per Wiggo Olsen  

Tor Erichsen  

Mona Nesvang