Styret 2020

 Ann Kathrin Hakkebo, mailadresse: ankahakkebo@gmail.com                       leder
 Eva Søstrand: eva.irene.sstrand@fredfiber.net                                             nestleder
 Åse-Lill Haakensen :ase-lill.haakensen@gjensidige.no                                   kasserer
 Inger Hjelmeland: inger.Hjelmeland@hiof.no                                                sekretær
 Karen Menne Fowler: karen_fowler67@hotmail.com                                     styremedlem


 Rune Brunslid: rune.frank.Brunslid@korforbundet.no dirigent

 

 

Vara til styret:

 

Eva Charlotte Fredheim

 

Ing-Britt Ingebretsen

Håkon Hellandsjø