Styret 2022

 Ann Kathrin Hakkebo, mailadresse: ankahakkebo@gmail.com                       leder
 Eva Søstrand: eva.irene.sstrand@fredfiber.net                                             nestleder
 Åse-Lill Haakensen :ase-lill.haakensen@gjensidige.no                                   kasserer
 Inger Hjelmeland: inger.Hjelmeland@hiof.no                                                sekretær
 Karen Menne Fowler: karen_fowler67@hotmail.com                                     styremedlem


 

 

Vara til styret:

 

 

Ing-Britt Ingebretsen

Ingrid Dahl

Tor Arne Sannes