Styret 2020

 

Ann Kathrin Hakkebo      leder

Eva Søstrand                     nestleder

Inger Hjelmeland             sekretær

Åse Lill Haakensen           kasserer

Karen Menne Fowler      styremedlem

 

Vara til styret

 

Eva Charlotte Fredheim

 

Ing-Britt Ingebretsen

Håkon Hellandsjø