Styret 2019

 

Eva Søstrand                     leder

Odd Brendbekken           nestleder

Inger Hjelmeland            sekretær

Håkon Brendbekken       kasserer

Karen Menne Fowler      styremedlem

 

Vara til styret

 

Ann Kathrin Hakkebo

Marit Haugen

Eva Charlotte Fredheim