Trosviks historie

 

Trosvik Blandede kor

Koret ble startet den 1. Mars 1983 etter en ide fra foreldrene i Trosvik Skolekor.

 Korets dirigent Renate Gjerløw Larsen tok over koret i 2000.  Det er hun  som har fått fram det beste i koret.  Fordi hun er kreativ og uredd er det ikke en ting vi ikke klarer å utrette hvis Renate mener det er mulig.

 Renate er utdannet ved Barratt Dues Musikkinstitutt og er også musikklærer på Manstad Skole. Renate fratrer sin stilling i  Trosvik, våren 2018.

Korets repertoar er allsidig og variert, og koret synger gjerne med musikk.

Sangerne liker å reise og koret har vært på flere utenlandsturer, Sverige, Danmark, Tyskland, Irland, Kroatia og England.

Samarbeide med andre sangere står sentralt, hvor vi har knyttet bånd til andre kor. 

Av disse kan nevnes: Trivselkoret Rolvsøy, ØSS Blanda, Vestbygda Blanda Kor, Sangtus Koret fra Danmark  og Karlsskoga Kammarkör fra Sverige.

Koret har for tiden  50 aktive medlemmer.

Faste aktiviteter:

Koret holder egen julekonsert i Glemmen kirke hvert .
Deltar på festivaler og holder også egne konserter. Vi samarbeider gjerne med andre kor og korps for felles glede og nytte.  

Koret setter trivsel og glede høyt, men det musikalske skal også være bra.

 

Vi øver hver tirsdag  på Roklubben ved Fjeldberg båthavn kl.  19.00 til 21.30. Ved behov begynner vi kl. 18.00.

l